Droszków przed 1945

Zdjęcia przedwojennego Droszkowa zebrane z „Chronik von Droschkau” Nikolausa H. Fischera