TOMEK PUĆKOWSKI

Uprawia witrażownictwo – zapomniany dziś zawód oraz fotografię przyrody. Od 1993 roku prowadzi pracownię witraży „Gotyk”. Jest twórcą wielu realizacji witraży oraz ich renowacji na ziemi kłodzkiej i za granicą.