NASZE DZIAŁANIA

Towarzystwo Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych podejmuje inicjatywy w sześciu obszarach:

  1. Promocja terenu
  2. Ochrona przyrody
  3. Aktywność ludzi
  4. Ochrona zabytków
  5. Działania dla wsi
  6. Kultura i sztuka

Dokładne cele oraz podjęte przez nas działania można śledzić w zakładkach strony NASZE DZIAŁANIA.

WYBIERZ OBSZAR DZIAŁANIA, KTÓRYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY

PROMOCJATERENU

PROMOCJA TERENU

OCHRONAPRZYRODY

OCHRONA PRZYRODY

DZIALANIALUDZI

AKTYWNOŚĆ LUDZI

OCHRONAZABYTKOW

OCHRONA ZABYTKÓW

ROZWOJMIEJSCOWOSCI

DZIAŁANIA DLA WSI

KULTURAISZTUKA

KULTURA I SZTUKA

DZIAŁANIA W LICZBACH

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA