AKTYWNOŚĆ LUDZI

INICJATYWY W DZIALE AKTYWNOŚĆ LUDZI

  1. Wspieranie mieszkańców Droszkowa i okolic w dziedzinach: produktu lokalnego, rękodzieła, wytworów kultury materialnej i artystycznej;
  2. Popularyzacja i wspieranie agroturystyki;
  3. Wspieranie naturalnego rolnictwa górskiego
  4. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej
  5. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia;

AKTYWNOŚĆ LUDZI W LICZBACH

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA