DZIAŁANIA DLA WSI

INICJATYWY W DZIALE DZIAŁANIA DLA WSI

  1. Działania na rzecz rozwoju miejscowości i zapewnienia estetyki, czystości oraz bezpieczeństwa w Droszkowie i okolicach
  2. Gromadzenie faktów związanych z osadnictwem po II-ej wojnie światowej, a także przedwojennej historii miejscowości
  3. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Droszkowa oraz ich potomkami.
  4. Rozbudzanie zainteresowania życiem i twórczością lokalną;
  5. Zdobywanie wiedzy o historii Droszkowa i jego mieszkańców
  6. Podejmowanie działań edukacyjnych, kulturotwórczych, artystycznych i towarzyskich w celu integracji społeczności Droszkowa
  7. Działanie na rzecz rozwoju: sportu, sztuki, nauki, kultury, turystyki, ekologii i inicjatyw pomocy społecznej

OCHRONA PRZYRODY W LICZBACH

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA