KULTURA I SZTUKA

INICJATYWY W DZIALE KULTURA I SZTUKA

  1. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kultury
  2. Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ważnych dla lokalnej społeczności
  3. Organizacja wystaw, koncertów, warsztatów, wykładów

KULTURA I SZTUKA W LICZBACH

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA