OCHRONA PRZYRODY

INICJATYWY W DZIALE OCHRONA PRZYRODY

  1. Opieka nad obiektami przyrody ożywionej i nieożywionej Droszkowa i okolic.
  2. Ochrona i odtwarzanie środowiska naturalneg
  3. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego
  4. Badanie i popularyzacja wartości przyrodniczych Droszkowa i okolic
  5. Wspieranie tworzenia i powiększania form ochrony przyrody, takich jak park narodowy, rezerwat przyrody, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ostoja Natura 2000;

OCHRONA PRZYRODY W LICZBACH

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA