OCHRONA ZABYTKÓW

INICJATYWY W DZIALE OCHRONA ZABYTKÓW

  1. Opieka nad zabytkami architektonicznymi Droszkowa i okolic
  2. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kultury
  3. Ochrona i odtwarzanie dziedzictwa kulturowego
  4. Ochrona i popularyzacja tradycyjnej zabudowy sudeckiej

OCHRONA ZABYTKÓW W LICZBACH

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

DZIAŁANIA W TRAKCIE REALIZACJI

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA