O NAS

Droszków zawsze był gościnny. Zarówno dla Czechów, Niemców i Polaków. Ale także dla ptaków i wilków o czym świadczą nazwy miejscowych gór. Był gościnny dla leszczyny i bzu. Droszków skupiony w dolinie otwierał zawsze swoje przełęcze i drogi na tych, którzy mogli przyjść z Jaszkowych i Kłodzka, z Ołdrzychowic i Rogówka, z Lądka, Trzebieszowic i Skrzynki, ze Złotego Stoku i Chwalisławia, a nawet dla tych, którzy przez Góry Złote przedzierają się z Orłowca, z Ogrodu Górskiego Wiatru. Był gościnny dla powojennych osadników i przybyszów z miasta – często kontrkulturowych poszukiwaczy autarkei.

Powołaliśmy Towarzystwo Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych, żeby Droszkowowi się za tę gościnność odpłacić. Tak jak umiemy i uznajemy za dobre: ratując zabytki, chroniąc przyrodę, gromadząc wiedzę o przeszłości, ale także pracując na rzecz pomyślności dzisiejszych mieszkańców.

INFORMACJE OGÓLNE

Dnia 29 listopada 2013 r. grupa osób składająca się z mieszkańców oraz osób blisko związanych z Droszkowem powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych, w skrócie TPDGZ. Nazwa stowarzyszenia jest dość długa, co wynika z chęci podkreślenia dokładnego miejsca działania oraz promocji nazwy Droszków w Górach Złotych. W Polsce znajdują się dwie miejscowości o nazwie Droszków. Jedna w województwie dolnośląskim, czyli nasz Droszków w Górach Złotych, a druga w województwie lubuskim w bliskiej okolicy Zielonej Góry. Człon określający położenie miejscowości pozwala zatem uniknąć nieporozumień, a jednocześnie nadaje nazwie stowarzyszenia unikalnego charakteru.

Tym co nas wyróżnia jest nasze logo. Jego kształt nawiązuje do góry Ptasznik, pod którą leży Droszków. Podstawę stanowią natomiast trzy złote trójkąty symbolizujące Góry Złote, do których odwołuje się nazwa naszego Towarzystwa. Całe logo składa się z sześciu elementów nawiązujących do obszarów naszego działania. Trzy z nich stanowiące podstawę reprezentują promocję terenu, aktywność ludzi i działania dla wsi. Natomiast kolejne w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim odpowiadają, ochronie zabytków, ochronie przyrody oraz kulturze i sztuce.

Towarzystwa Przyjaciół Droszkowa w Górach Złotych zostało powołane z myślą o stanowieniu ważnego ogniwa kulturotwórczego oraz integracyjnego dla mieszkańców Droszkowa wzbudzając i krzewiąc lokalny patriotyzm, tradycję i dawne obyczaje, ucząc i wskazując na właściwy stosunek do środowiska naturalnego oraz dziedzictwa dóbr kultury, promując je i chroniąc dla następnych pokoleń.

Dokładne cele oraz podjęte przez nas działania można śledzić na naszej stronie internetowej. Możesz również zapoznać się ze statutem naszego stowarzyszenia, który znajduje się w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI

WYBIERZ OBSZAR DZIAŁANIA, KTÓRYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY

PROMOCJATERENU

PROMOCJA TERENU

OCHRONAPRZYRODY

OCHRONA PRZYRODY

DZIALANIALUDZI

AKTWYNOŚĆ LUDZI

OCHRONAZABYTKOW

OCHRONA ZABYTKÓW

ROZWOJMIEJSCOWOSCI

DZIAŁANIA DLA WSI

KULTURAISZTUKA

KULTURA I SZTUKA

TPDGZ W LICZBACH

LICZBA CZŁONKÓW

LAT DZIAŁANIA

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA